Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

Book, La forja genètica d'Europa : una nova visió del passat de les poblacions humanes, Lalueza Fox, Carles., Universitat de Barcelona
EB
Book
EB
Book
La forja genètica d'Europa : una nova visió del passat de les poblacions humanes
2017 - Universitat de Barcelona
ID: 4551695
ISBN: 9788491682561
 • Information
  DESCRIPTION

  176 p.

  SERIES

  Catàlisi

  NOTE
  • La manera com els diferents horitzons arqueològics han contribuït a la construcció genètica dels europeus actuals ha estat motiu de debats i controvèrsies durant dècades. A començaments del segle XXI, les noves tecnologies de seqüenciació massiva han permès recuperar genomes sencers d'individus que van viure fa milers d'anys. Ja n'hi ha centenars de diferents regions i períodes, i, per primera vegada, podem estudiar els processos evolutius i migratoris en directe, en l'espai i en el temps. Aquesta exploració del nostre passat té tots els components d'una autèntica aventura científica, i al mateix temps ha revolucionat el coneixement de l'ésser humà. De la mà d'un dels especialistes més reconeguts dels nous estudis paleogenòmics, La forja genètica d'Europa explica de forma entenedora aquest procés de descoberta apassionant, com també les lluites i les aliances entre diferents grups d'investigació per ser els primers a entendre l'ancestralitat dels europeus actuals. [Texto de la editorial].
FORMAT :
FILE SIZE: 1.72 Mb
Authorised print limit: Printing not allowed
Permissions: Download, no printing, copy/paste authorised
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 4.13