Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

Book, Historia de la matemàtica : des de Mesopotàmia al Renixement, Dorce Polo, Carlos., Universitat de Barcelona
EB
Book
EB
Book
Historia de la matemàtica : des de Mesopotàmia al Renixement
2012 - Universitat de Barcelona
ID: 4444315
ISBN: 9788447537075
  • Information
    DESCRIPTION

    323 p. : ill.

    NOTE
    • Com totes les ciències, les matemàtiques han progressat molt des que l'home primitiu va començar a comptar fins a l'actualitat. L'estudi d'aquest recorregut és apassionant i, en molts casos, de vital importància per arribar a comprendre plenament alguns conceptes matemàtics. Aquest llibre, el primer de dos volums, estudia l'evolució de les matemàtiques des dels seus orígens fins al segle XVI, moment d'inflexió que donarà pas a l'anomenada matemàtica moderna. Comprèn, doncs, una llarguíssima etapa en què les grans civilitzacions antigues i medievals, sempre en fructífera interrelació, van establir els fonaments de la geometria, el càlcul, l'àlgebra i la mecànica. Història de la matemàtica vol descobrir al lector les fites i les curiositats d'una aventura que ha estat determinant per al progrés de la humanitat i que, de ben segur, encara ens té reservades moltes sorpreses. [Texto de la editorial].
FORMAT :
FILE SIZE: 3.16 Mb
Authorised print limit: Printing not allowed
Permissions: Download, no printing, copy/paste authorised
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 5.79