Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

Book, Breu història de l'antiga Roma, Oller Guzmán, Joan, Editorial UOC
EB
Book
EB
Book
Breu història de l'antiga Roma
2012 - Editorial UOC
ID: 2514454
ISBN: 9788490291382
  • Information
    DESCRIPTION

    Roma i el seu imperi són una referència bàsica per a l'imaginari col·lectiu de la cultura occidental europea. La importància que tingueren en la conformació del nostre món resulta evident, tant pel que fa als grans àmbits de la societat (cultura, política, economia...) com quant als aspectes propis de la vida quotidiana. És per això que, si es vol entendre l'actualitat, cal comprendre l'antiga Roma: la seva evolució, els seus protagonistes, les seves conquestes i també les seves desfetes. Aquesta Breu història de l'antiga Roma neix amb la intenció de ser una primera aproximació a la Roma clàssica i a tot el que significà. A partir de les diverses fonts d'informació de què disposem, com ara els autors clàssics o els testimonis de l'arqueologia, el llibre s'apropa a una visió de la història de Roma en què tot abandonant el mite, hom s'endinsa en la realitat social, econòmica, política i cultural de la civilització més duradora i més influent de tota l'antiguitat.[Texte de l'editorial]

    168 p.

FORMAT :
FILE SIZE: 0.99 Mb
Authorised print limit: Max. 1
Permissions: Download, printing authorised, no copy/paste
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 16.00